و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

پنجشنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۴

دریادار مسلمان چینی

زنگ هي - دريادار مسلمان چيني

جغرافيدان مشهور مسلمان، ابن بطوطه، چيز کمي درباره سرنگوني سلسله مغولي يوآن در چين که 22 سال پس از ديدار تاريخي وي از چين رخ داد مي دانست. پس از آنها امپراطوري مينگ (1368_1644) تسلط يافتند. يک پسر مسلمان به شاهزاده چيني کمک مي کند. آن شاهزاده امپراطور مي شود و آن پسر رشد مي کند و تبديل به "دريادار ناوگان چين" مي شود. نام او زنگ هي است. کشتي هايي که او در سرتاسر اقيانوس هند جولان مي دهد برخي از همان مسيرهايي که ابن بطوطه طي کرده بود را پي مي گيرند با اين تفاوت که درياردار چيني در کشتيهايي عظيم (جانک) مسافرت مي کرد. او به شرق آفريقا، مکه، خليج فارس و سرتاسر اقيانوس هند سفر کرده است. وقتي درباره اولين سياحان جهاني صحبت مي کنيم بلافاصله نامهاي کريستوفر کلومبوس و واسکو دا گاما در ذهن غربي روشن مي شوند. و اين در حالي است که چيز کمي درباره کارهاي بزرگي که يک مسلمان چيني، زنگ هي، دهه ها پيش از دو ماجراجوي اروپايي به انجام رسانده است مي دانيم. موسسه علوم تکنولوژي و تمدن مسيرهاي دريادار قرن پانزدهم چين، زنگ هي را که شايد بزرگترين ماجراجوي کشور خود باشد بازيابي کرده است.زنگ هي، يک جنگاور مسلمان به چين در تبديل شدن به قدرت برتر منطقه اي و شايد جهاني در زمان خود کمک کرد

در سال 1405 زنگ هي براي هدايت بزرگترين ناوگان دريايي تاريخ در زمان خود انتخاب شد. طي 28 سال آينده (1405_1433) او 7 ناوگان را که از 37 کشور در سرتاسر جنوب شرق آسيا تا سرزمينهاي دوردستي چون آفريقا و عربستان بازديد کرد فرماندهي مي کرد. در آن سالها چين مشخصاً بزرگترين کشتيهاي زمانه را در اختيار داشت. در1420 در برابر ناوگان مينگ ترکيبي از ناوگانهاي اروپايي حقير و بي اهميت به نظر مي رسيدند. "ما هي" آنچنان که نام اصلي او بود، در سال 1371 در ميان قوم فقير هويي (مسلمانان چيني) در جنوب غربي چين در استان يونان متولد شد. پدربزرگ و پدر اين کودک زماني از راه خشکي به حج رفته بودند. سفر آنها تأثير زيادي در آموزش ماي جوان داشت. او در حالي که عربي و چيني صحبت مي کرد بزرگ شد و بسيار درباره دنياي منطقه غرب، جغرافيا و آداب و رسومش مي دانست

در سن ده سالگي به عنوان خدمتکار سوگندخورده دربار سلطنتي به کار گرفته شد و دو سال بعد ما به عنوان دوست نزديک دوک يان برگزيده شد، کسي که مدتي بعد به عنوان امپراطور يانگ لي بر تخت نشست. ما در مجموعه اي از اردوهاي نظامي موفقيت آميز دوک را همراهي کرد و نقشي حياتي در گرفتن نانجينگ و سپس پايتخت ايفا کرد. بدين ترتيب به عنوان فرمانده بزرگ دربار سلطنتي برگزيده شد و لقب "زنگ" به وي اعطا شد. امپراطور يانگ لي کوشيد موقعيت آسيب ديده خود را با نمايشي از قدرت چين در خارج کشور نشان دهد. ناوگانهايي تماشايي را به سفرهايي بزرگ فرستاد و سفيران خارجي را به دربار خود آورد. او همچنين تجارت خارجي را زير انحصار سلطنتي خود محدود کرد و اداره امور را از اراده بازرگانان بزرگ چيني خارج کرد. فرماندهي ناوگان دريايي به زنگ هي، فرد مورد علاقه اش که مردي هيکل مند با قامتي بيش از دو متر بود واگذار شد

ناوگاني عظيم از کشتيهاي بزرگ که نه دکل داشتند و بوسيله 500 مرد اداره مي شدند. هرکدام در ژوئيه 1405، نيم قرن قبل از سفر کلمبوس به آمريکا سفر خود را آغاز کردند. کشتيهاي خزانه اي عظيمي بودند که بيش از سيصد پا طول و صد و پنجاه پا عرض داشتند، بزرگترين آنها 440 پا طول و 186 پا عرض داشت و قادر به حمل هزار مسافر بود. بيشتر کشتيها در کشتي سازي خليج اژدها در نزديکي نانجينگ که بقاياي آن هنوز، امروز هم قابل مشاهده است ساخته شده بودند. اولين ناوگان زنگ هي شامل 27870 مرد بر روي 317 کشتي مي شد. اين مردان شامل ملاحان، روحانيان، مفسران، سربازان، صنعتگران، بهياران و ستاره دانها مي شدند. بار کشتيها شامل محموله هاي بزرگي از توليدات ابريشمي، ظروف چيني، آلات طلا و نقره، ظروف مسي، ابزارهاي آهني و توليدات پنبه اي بود. ناوگان در امتداد ساحل چين به چامپا در نزديکي ويتنام سفر کرد و سپس با گذشتن از درياي جنوب چين از جاوه و سوماترا بازديد کرد و از طريق گذشتن از تنگه مالاکا به سري لانکا رسيد. در راه بازگشت در امتداد ساحل غربي هند حرکت کرده و در سال 1407 به خانه بازگشت. فرستادگان سياسي از کلکته در هند و چندين کشور در آسيا و خاورميانه همراه با اين ناوگان براي ديدار از چين سفر کردند. سفرهاي دوم و سوم زنگ هي اندکي بعد دقيقاً در همين مسيرها به انجام رسيدند

در پاييز 1413 زنگ هي با 30000 مرد براي رفتن به عربستان در چهارمين و رويايي ترين سفرش اقدام کرد. او در امتداد ساحل چکمه عربي از هرمز تا عدن در دهانه درياي سرخ حرکت کرد. ورود ناوگان به منطقه تأثير بسياري داشت و 19 کشور سفيراني همراه با هدايايي براي امپراطور يانگ لي، براي همراهي ناوگان زنگ هي فرستادند. در سال 1417 پس از دو سال اقامت در نانجينگ و گشت و گذار در ساير شهرها، فرستادگان سياسي در بازگشت به خانه بوسيله زنگ هي همراهي و اسکورت شدند. در اين سفر او در امتداد ساحل شرقي آفريقا پايين رفت و در موگاديشو، ماتيندي، مومباسا و زنگبار توقف کرد و شايد تا موزامبيک هم رفته باشد. در سفر دريايي ششم هم در 1421 به ساحل آفريقايي رفت. کمي پس از بازگشت زنگ هي، امپراطور يونگ لي در 1424 درگذشت. با اين حال در 1430 دريادار براي سفر هفتم فرستاده شد. حال زنگ هي 60 ساله خليج فارس، درياي سرخ و آفريقا را دوباره ديدار مي کند و در راه بازگشت در هند در 1433 وفات مي کند

جانکهاي زنگ هي

کشتي خزانه اي و پرچمدار زنگ هي چهارصد پا طول داشت. بسيار بزرگتر از کشتي کلومبوس. سنت ماريا، کشتي کلمبوس تنها 85 پا طول داشت در حالي که کشتي پرچمدار زنگ هي چهارصد پا طول داشته است. تصور کنيد شش قرن قبل ناوگان عظيم و قدرتمند زنگ هي از درياي چين مي گذرد و سپس به سمت غرب به سيلان عربستان و آفريقا مي رسد. ناوگان از جانکهاي عظيم با نه دکل تشکيل شده که با دو جين از کشتيهاي ذخيره غذايي، تانکرهاي آب، حمل و نقل اسبها و قايقهاي گشت زني همراهي مي شود. پرسنل اين ناوگان سنگين در مجموع بيش از بيست و هفت هزار ملاح و سرباز را شامل مي شود. اين جانکها با باري از ابريشم چيني و ظروف چيني از بندرهاي اطراف اقيانوس آرام بازديد مي کنند. اينجا بازرگانان عرب و آفريقايي ادويه جات، عاج، داروها، چوبهاي نادر و مرواريدها را که دربار سلطنتي چين شوقمندانه در جستجوي آنهاست مبادله مي کنند. اين هفت سفر عظيم دريايي شبکه گسترده اي از ارتباطات تجاري از تايوان تا خليج فارس را تحت کنترل سلطنتي زنگ هي در مي آورد. اين اتفاق نيم قرن قبل از زماني رخ مي دهد که اولين اروپاييان در کاراولهاي شکننده پرتغالي از نوک آفريقا مي گذرند و اقيانوس هند را کشف مي کنند

مقبره متواضعانه اش

زنگ هي (1371_1433) يا چنگ هو به نحو مستدلي مشهورترين شخصيت جستجوگر چين است. با شروع از آغاز قرن پانزدهم، وي هفت بار به سمت غرب رفت. در طي 28 سال بيش از 50000 کيلومتر مسافرت کرد و بيش از 37 کشور مختلف را ديد. زنگ هي در سال دهم حکومت امپراطور مينگ، گزواند درگذشت و در دامنه جنوبي تپه سر گاو (نيوشو) در نانجينگ دفن شد. در 1983 در طي پانصد و هشتادمين سالگرد سفر دريايي زنگ هي مقبره وي بازسازي شد. مقبره جديد در محل مقبره اصلي ساخته شده و با توجه به آداب تعاليم اسلام بازسازي شده است. در ورودي مقبره يک ساختار با سبک مينگ که شامل يک سالن يادگارهاي تاريخي است قرار دارد. در داخل نقاشيهايي از خود اين شخصيت و نقشه هاي سفرهاي او قرار دارند. براي رسيدن به مقبره جايگاه و پلکاني سنگي وجود دارد. پلکان متشکل از بيست و هشت پله سنگي که به چهار قسمت با هفت پله تقسيم شده است. اينها يادآور هفت سفر زنگ هي به غرب است. بر بالاي مقبره اين کلمات عربي نقش بسته است: الله اکبر

اين نوشته ترجمه اي از اين متن است. سايت مادر که مقاله رو از اون ترجمه کرده ام مقررات و ترتيبات شديدي درباره کپي رايت وضع کرده به همين دليل نتونستم عکسها رو اينجا بذارم. پيشنهاد مي کنم مستقيماً يک سر بزنيد

هیچ نظری موجود نیست: