و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

دوشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۵

سفرهای اکتشافی اروپائیان؛ جزایر آتلانتیک

جزاير آتلانتيک محل تولد الگوي استعماري پرتغال بر مبناي اکتشاف، سکونت، کاربري کشاورزي اراضي، ايجاد الگوي کشاورزي (کاپيتاني اهدايي) و استفاده از نيروي کار برده هاي آفريقايي در مقياس وسيع بود. اولين گزارش از لشکرکشي پرتغال به آتلانتيک مربوط به سال 1341 مي شود که مقصد آن جزاير قناري بود. اين جزاير نزد يونانيان باستان با نام جزاير خوشبختي شناخته شده بود. ناوگان به طور موفقيت آميزي با باري از چهار بومي، روغن ماهي، چوب قرمز و پوست به ليسبون بازگشت. عليرغم اين موفقيت بدنبال اين لشکرکشي پيگيري فوري انجام نشد. بعد از آن سفرهاي دريايي پرتغاليها متشکل از حمله و تجارت با شهرهايي در امتداد ساحل شناخته شده آفريقاي شمالي، اروپا و مديترانه بود. اين موضوع تا عصر شاهزاده هنري ادامه يافت تا اين که در اين زمان جزاير قناري به عنوان منبع ميانراهي براي لشکرکشيهايي که از مسير جزاير قناري به عنوان کوتاهترين مسير به ساحل غربي آفريقا عبور مي کردند اهميت يافت. يکي از اولين لشکرکشيهاي شاهزاده هنري در آتلانتيک در سال 1420 با کشف مجدد ماديرا به وقوع پيوست. شاهزاده هنري براي سکونت در آن برنامه ريزي کرد زيرا در آن زمان غيرمسکوني بود و به سادگي مي شد آن را براي توليد کشاورزي گندم و شکر آماده کرد. تا سال 1500 ماديرا توليدکننده اصلي شکر بود و مشتمل بر تشکيلات کشاورزي بود که به سنگيني وابسته به نيروي کار بردگان آفريقايي بود. جزاير آزوره در سال 1427 کشف شدند و از سوي شاهزاده هنري بوسيله مجرمان و اطرافيانش مورد سکونت قرار گرفتند. دوباره الگوي توليد کشاورزي که مشتمل بر الگو کاشت و نيروي کار برده بود براي توليد شراب انگور، گندم و شکر موفقيت آميز بود. جزاير آزوره به خاطر موقعيت خود همچنين به عنوان پايگاه ميانراهي مهمي در مسير تجارت بردگان آفريقايي که به سرعت در حال رشد بود درآمد. اين الگوي اکتشاف و سکونت در سال 1460 با کشف جزاير دماغه ورده بوسيله فرنائو گومز و در سال 1470 بوسيله کشف سائو تومه تکرار شد. مهم است ذکر شود که تلاشهاي پرتغاليها در آفريقا و آسيا به هدف ساختن پايگاههاي بازرگاني و نه سکونت دائمي انجام مي شد. بر اين اساس جزاير آتلانتيک تا زمان اکتشاف و سکونت برزيل در سال 1500 منحصر به فرد بودند

اين نوشته ترجمه اي از اين متن است

هیچ نظری موجود نیست: