و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

جمعه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۶

یک داستان بلند؛ ازدواج موقت 6

فکر مي کنم يکي از تأثيرات مهمي که موضوع ازدواج موقت براي شروع مي تونه در سازمان فکري و روش زندگي جامعه ايراني برجاي بذاره به زير سؤال بردن اين عقيده سفت و سخت و مسلطه که ازدواج دائم تنها راه قابل قبول ارتباط دختر و پسره. اين يک نقطه شروع مطمئن و کارساز براي بازکردن باب تعامل و گفتگو بين کساني که براي انجام تغييرات در سنتهاي جنسي جامعه احساس نياز مي کنند با کسانيه که به طور سنتي بر تداوم الگوهاي عرفي و مذهبي پيشين اصرار مي ورزند. حضور شناخته شده ازدواج موقت در دستگاه احکام شرعي مذهب شيعه عنصر بسيار کارساز و کليديه که به خوبي مي تونه تابوي مسأله جنسي رو که در جامعه ما از هر طرف با انبوه ملاحظات و ابهامات محاصره شده به ميدان گفتگو بکشونه و در جهت منطقي کردن و شفاف سازي اون کارساز باشه. به اين ترتيب ازدواج موقت به عنوان فتح بابي براي گفتگو و اعمال تغييرات متناسب درباب مسأله جنسي در جامعه اي که از يک طرف شاهد تجربه بحرانهاي گوناگون جنسيه و از طرف ديگه همچنان به طور سنتي و عرفي بيشترين تکيه و اعتماد خودشو بر گزاره هاي شرعي و فقهي نهاده يک رويکرد مناسب و مؤثر و اميدبخش خواهد بود. هرچند ورود به فضاي تعامل و گفتگو در سطح وسيع اجتماعي خود نيازمند زمينه سازيها و آمادگيهايي است که چندان ظهور و بروزي در صحنه جامعه ما ندارند ولي لااقل براي آغاز اين حرکت و در عرصه هايي که امکان آغاز چنين گفتگو و تعاملي وجود داره، ازدواج موقت دستاويز و موضوعي مناسب و کارساز به نظر مي رسه

يکي از پرسشهايي که درباره نسبت ازدواج موقت و باورهاي ما نسبت به مسأله جنسي مي تونه وجود داشته باشه اينه که آيا ازدواج موقت راهگشاي تغيير و اصلاح اين باورها و رفتارهاست يا در نتيجه تغيير در اين باورها و رفتارهاي ما مسأله ازدواج موقت امکان بروز و حضور پيدا مي کنه؟ آيا اجرايي شدن يک قالب عملي و رفتاري مثل ازدواج موقت بسترساز تغييرات در ديدگاهها و انديشه هاي ما درباره موضوع جنسيت و سکس خواهد بود يا ابتدا بايستي به دنبال اعمال تغييرات در عالم نظر و انديشه باشيم تا بتونيم اميدي به تغييرات بعدي در عالم عيني و عمل داشته باشيم؟ تأمل در اين پرسش، داستان کلاسيک نسبت مرغ و تخم مرغ رو تداعي مي کنه و اين که پاسخ دقيقي براي چنين پرسشي نمي شه ارائه داد. به طور موقت در برابر چنين ابهامي شايد همين قدر بشه گفت که هر دوي اين روندها رو همزمان و به موازات هم مي شه پيگيري کرد و مي توان براي رسيدن به هدف هر دو رويکرد رو مد نظر داشت و از هر کدوم براي کمک به پيشبرد ديگري استفاده کرد. به اين معني که عملي شدن نمونه هاي موفق ازدواج موقت و ارائه الگوهاي عملي مناسب در اين باره مي تونه نقش مهمي در تغيير شناختها و ديدگاهها نسبت به اين موضوع داشته باشه و از طرف ديگه پالايش فکري و هرچه سازگارتر کردن جنبه هاي نظري مسأله ازدواج موقت مي تونه امکان عملي شدن هر چه موفقتر اونو فراهم کنه

متأسفانه عليرغم کمبودها و کژيهايي که در ارتباط با مسأله جنسيت و سکس در نظام فرهنگي و اجتماعي ما در حد يک بحران حقيقي وجود داره به خاطر در تاريکي و ابهام ماندن اين موضوع به مثابه يک تابوي سنتي عموماً کمتر احساس نيازي براي رسيدگي به اين بحران و متعادلتر کردن اون بوجود اومده و اغلب اوقات ناهنجاريها و نابسامانيهاي مرتبط با اين موضوع در نزد خانواده ها و افکار عمومي و جريان مسلط محيط خانواده و اجتماع توجهي برنمي انگيزه. گويا جامعه ما فعلاً در اين ارتباط در مرحله انکار بحران قرار داره. اگر بخواهيم طبق الگويي که براي نحوه برخورد دستگاههاي اجتماعي در برابر بحران مواد مخدر مطرح مي شه درباره آينده بحران جنسي به گمانه زني بپردازيم، بعد از اين که اين بحران به مرحله غيرقابل انکار رسيد مي شه پيش بيني کرد دستگاههاي اجتماعي به نحو شتابزده و نامؤثري يک سري اقدامات رسمي و ظاهري رو صورت خواهند داد و پس از اون ادعا خواهد شد بحران کنترل شده است. در مرحله بعد و با اوج گرفتن دوباره بحران که همچنان عليرغم فعاليتهاي نامؤثر دستگاههاي اجتماعي سياسي به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد اين بار بتدريج دستگاههاي مديريتي اجتماعي با واقع بيني و به نحو هماهنگي با يکديگر براي کنترل بحران وارد عمل خواهند شد تا اون رو به سمت تعادل بهتري هدايت کنند. شايد تا اون زمان تنها بشه به تصميمها و حرکتهاي فردي براي بهبود وضعيت فرد در ارتباط با اين بحران اميد داشت

هیچ نظری موجود نیست: