و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

سه‌شنبه، تیر ۲۶، ۱۳۸۶

یک داستان بلند؛ ازدواج موقت 4

فکر مي کنم در حل معادله جنسي بغرنج جامعه امروز ايران و در امتداد با اون حل مسأله ازدواج موقت، يکي از موضوعاتي که مي تونه مورد توجه قرار بگيره، تسلط يافتن بيشتر نسل جوانه که نماينده بخش تحول خواه جامعه تلقي مي شه و کاهش يافتن اقتدار نسل ميانساله که نماينده بخش محافظه کار و بازتوليدکننده سنت محسوب مي شه. در واقع در سنت مقتدر و ناکاراي عامي ايران، الگوهاي عرفي و فرهنگي وراثتي بي آنکه مجالي براي نقد و بازسازي امروزيشون وجود داشته باشه از سوي نسل ميانسال جامعه در بدنه جامعه تحکيم و تثبيت مي شه. به اين ترتيب در حالي که در عمل مي بينيم جامعه دچار مشکل شده و احساس نياز به تغيير وجود داره، باورهاي عرفي و عادتهاي فرهنگي به عنوان مانع بازدارنده و در جهت تداوم وضعيت ناکاراي پيشين عمل مي کنند. نقدناپذيري و تجديدنظرناپذيري نسل ميانسال از يک سو و نقدهاي نادرست و ناکاراي نسل جوان از ديگر سو ممکنه نمايشي متعادل از چرايي اين وضع نامطلوب ارائه کنه. چنان که ملاحظه مي شه چنين رويکردي اشاره به يک نارسايي اساسي داشته و نياز به يک روند درازمدت و جامع ارتقاي فرهنگي رو نشون مي ده. و در يک نگاه جامع به اوضاع اجتماعي اقتصادي و فرهنگي کشور بايستي گفت اين مورد هم از جمله انبوه مشکلاتي است که در نوبت رسيدگي و حل و فصل قرار داره و در ميان تلي از مشکلات مختلف ديگه گم شده

فکر مي کنم ملاحظات سنتي محدود کننده و عجيب غريبي که جنبه هاي گوناگون طرز زندگي دختران و زنان رو در بر گرفته هم از جمله مشکلات موجود در برابر متحول سازي و روانسازي آداب و شيوه هاي جنسي در جامعه ماست. شناخته شده ترين و مفتضحترين نمونه در اين ميان توجه ويژه ايه که نسبت به موضوع بکارت دختران وجود داره، و اين مسأله ايه که چنان که قبلاً اشاره کردم در عمل دختران رو به کالايي يکبار مصرف تبديل مي کنه. البته بايستي توجه داشت و قبول کرد که در هر حال در اين ميان بخش مهمي از مشکل هم به ناتواناييها و وابستگيهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي دختران مربوط مي شه به نحوي که دختران برخلاف پسران عملاً در بسياري از مواقع در نتيجه ضعفهاي خود به نحو نسبتاً کاملي تحت اقتدار والدين خود قرار دارند و معمولاً خواسته ها و نيازهايشان بايد از صافي صلاحديد و تأييد کامل والدينشون که ممکنه با بدبيني يا بي اعتنايي يا محافظه کاري شديد نسبت به اونها اظهارنظر و رفتار کنند بگذره. به اين ترتيب بي مناسبت نيست اميدوار باشيم توانمندتر شدن تدريجي اجتماعي اقتصادي زنان که در حال حاضر در جريانه مي تونه حلقه اي از حل مشکلات جنسي جامعه و مسأله ازدواج موقت باشه و اختيار و آزادي بيشتري به دختران و زنان در عملي کردن خواسته ها و توجه کردن به نيازهاشون فارغ از اعمال اقتدار يکجانبه والدين و مردان اطرافشون بده

شاید آموزشها و شناختهایی که نسلهای جدیدتر درباره شرایط و اقتضائات زندگی جدید امروز پیدا مي کنند به اندازه کافي کارآمد و مؤثر نیستند تا براي نسل جوان اعتماد به نفس، توانايي و دانش کافی براي اعمال نظر قوی و تصميم گيري صحیح درباره وضعيت و روش زندگي خودشون و مقاومت در برابر نيروهاي محافظه کارتر اجتماعي بوجود بیاره. به عبارت ديگه نسل جوان در شناساندن حقانيت خواسته هاي خود و نيز ارائه نوعي راه حل عملي و قابل قبول براي ارضاي خواسته هاي خود به کليت توده جامعه اش دچار مشکله

همچنين درباره ازدواج موقت که مي تونه مشکل بخشهايي از جامعه رو برطرف کنه اين طور مي شه گفت که در نتيجه اعمال نظر مقتدرانه بخش اصلي و مسلط جامعه که به روش ازدواج معمول و دائم زندگي مي کنند، حق و سهم بخشهاي اقليت در استفاده از ازدواج موقت محکوم و مردود اعلام مي شه. و به اين شکل ناديده گرفتن حقوق انساني گروههاي اقليت که شرايط و اقتضائات متفاوتي دارند در جامعه اي اتفاق می افته که آمادگي براي تغيير يا تحمل روشهاي متفاوت زندگي نداره. و اين جنبه اي ديگه از مشکلات فرهنگي ايه که در برابر ازدواج موقت قد علم کرده اند

شايد اين چند مورد ذکر شده، تداعي خوبي از چگونگي بهم پيوستگي موضوعات مختلف اجتماعي و فرهنگي بوجود بياره و به عنوان مثال نشون بده که چطور درباره ازدواج موقت انواع و اقسامي از موانع و مشکلات و محدوديتها مطرح هستند. درباره یافتن بستری های عملی مناسب برای ازدواج موقت در جامعه ایران امروز، بایستی به بهبود یافتن وضعیت فرهنگی جامعه و ارتقای تواناییها و جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان امیدوار بود

هیچ نظری موجود نیست: