و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

یکشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۵

تاریخ اروپا--اروپا در سال 1300

عليرغم اين اتحاد ظاهري دو فلسفه سياسي براي غلبه بر يکديگر در رقابت بودند. کليسا آرمان رومي حکومت مرکزي و سازمانبندي شده اي که تمامي دنياي مسيحيت را در برگيرد حفظ کرده بود در حالي که دولتهاي سکولار اين آرمان را رها کرده بودند. برخلاف چين، بين النهرين و ديگر قسمتهاي دنياي قديم که امپراطوريها در تمام طول تاريخشان پايدار مانده بودند، اروپاي غربي دشت يا سيستم رودخانه اي مرکزي نداشت که براساس آن يک امپراطوري بتواند بنيان گذاشته شود. در عوض حکومتهاي متعددي وجود داشتند که هرکدام راه توسعه خود را دنبال مي کرد: انگليس؛ پادشاهي مبتني بر قانون اساسي، آراگون؛ قرارداد اجتماعي، فلورانس؛ ماشين سياسي، ميلان؛ ديکتاتوري نظامي، رم؛حکومت الهي، فرانسه؛ پادشاهي مطلق، اوري، شويزي و اونتروالدن(سوييس)؛ دموکراسي محض، لندن؛ اتحاديه گرايي، ونيز؛ اليگارشي، لهستان؛ دولت پارلماني، و از اين قبيل. شايد هيچ زماني در تاريخ يا هيچ جايي در زمين چنين رويکردهاي متعدد و متفاوتي نسبت به حکومت در چنين فاصله نزديکي با يکديگر موجود نبودند

بزرگترين اين دولتها کليسا بود
کليسا: دولت بين المللي اروپا

الف: يک قدرت اجرايي مؤثر در اختيار داشت: پاپ و همکارانش

ب: از حضور کارکناني آموزش ديده و متشکل بهره مند بود: روحانيون عرفي و معمولي

ج: اين دولت ثروتمندترين نمونه در اروپا بود
حدود 25% زمينهاي اروپا را در اختيار داشت
اموال ديگري به شکل موقوفات و خيريات در اختيار داشت
براي به انجام رساندن آيينهاي مذهبي هزينه خدمات دريافت مي کرد
حدود 14% توليد عمده اروپا را از طريق ماليات جمع آوري مي کرد
الف: عشر: 10% درآمد به عنوان ماليات بوسيله همه افراد پرداخت مي شد
ب: ميوه اول: مالياتي براي توليد کل محصول وضع مي شد
ج: مالياتهاي مخصوصي در موارد نياز مي توانست اعمال شود

د:قدرت قضايي
دادگاههاي کليسايي که محدوده وسيعي از پرونده ها را مورد رسيدگي قرار مي دادند
سيستم پيچيده اي از دستگاه قانوني و وکلاي حرفه اي
سيستم اجرايي
الف: فتاوي و ضمانتهاي اجرايي: غرامت در عوض بخشودگي، طرد اجتماعي، تحريم
ب: تفتيش عقايد: يک نيرو با سطح آموزشي بالا و تشکيلات منسجم که در صدد بود انضباط معنوي را برقرار سازد
ج: رسته هاي نظامي: شواليه هاي صومعه، مهمان نواز، توتونيک و ديگران
ه: کليسا از حمايت مردمي قابل توجهي برخوردار بود
انحصار آيينهاي مذهبي به عنوان تنها راه براي خوشبختي در اختيار آن بود
مديريت سلامتي و رفاه در اختيار آن بود
ارتباطات مؤثري را بين مردم با ايمان برقرار مي ساخت
توده هاي مردم به طور خالصانه اي نگران امور معنوي بودند

دولتهاي ملي

الف: مبتني بر هويت و تميز مردمي و حکومتي بودند
ب: بر مدار حذف قدرتهاي بيگانه عمل مي کردند
ج: درصدد مسلط کردن علايق حکومت بودند
فرانسه
انگليس
اسپانيا: کاستيل، آراگون، پرتغال
آلمان
ايتاليا
جهان غرب

الف: امپراطوري بيزانس: بوسيله ترکهاي عثماني تضعيف شد
ب: اسلام: بوسيله تهاجم مغول به ايران تضعيف شد
ج: اروپا: در حال قدرتمندتر و پرجمعيت تر شدن بود
ديدگاههاي معاصر نسبت به جامعه قرون وسطي

الف: قياس زيستي: جامعه مانند بدن يک انسان است
ب: بايستي هماهنگي و تطابقي از اجزاي مختلف و ناجور باشد
ج: هدف جامعه بايستي اتحاد و پايداري باشد
قرن چهاردهم و پايان توهم

اروپا بدنبال اين آرمان بود که جامعه اي بسازد که بدون اين که همساني را تحميل نمايد به اتحاد برسد و در حدود سال 1300 معاصران تصور کردند به چنين هدفي رسيده اند. در کمتر از يک دهه با اولين مجموعه از فجايع اين باور مضمحل شد

گويا فعلاً منبع اصلي نوشته هايي که در حال ترجمه کردنشون هستم روي اينترنت در دسترس نيست. فعلاً اگر کسي خواست متن اصلي اين نوشته رو ببينه برام ایمیل بزنه تا براش ايميل بزنم

۲ نظر:

ناشناس گفت...

به چه دليل اسم شواليه های تمپلار، هاسپيتالر رو ترجمه کرديد؟ اسم خاص رو نبايد ترجمه کرد و به هرحال هاسپيتالر به معنی مهمان نواز نيست و اسمشون رو بخاطر بيمارستان مريم باکره در شهر عکره اينطور انتخاب کرده اند و اگر بخواهيد ترجمه کنيد بايد بيمارستانی ترجمه کنيد!

منظورتون از روحانيان عرفی و معمولی چيه؟ Do you mean ecclesiastical and lay clergy?

مشغول خواندن بقيه نوشته های شما هستم و در زير هرکدوم پيغام خواهم گذاشت.

الف. قائم پناه گفت...

سلام
از توجه و لطف شما ممنونم
تغییرات مورد نظر رو اعمال می کنم
فعلاً یه مقدار از نظر زمانی در مضیقه هستم ولی به زودی بیشتر خواهم نوشت

متشکرم