و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

دوشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۶

واکنشهای ضدانقلاب

انقلاب از همان ابتدا به طور سرتاسري در فرانسه يا اروپا مورد قبول واقع نشده بود. در سراسر فرانسه افراد زيادي وجود داشتند که با نوآوريهاي انقلاب موافقت نداشتند که بعضي از اين افراد اشرافي بودند که امتيازاتشان مورد تهديد قرار گرفته بود اما ساير افراد متفکرين و افرادي عادي بودند که از پادشاهي حمايت مي کردند. تعدادي از اروپائيان اعلام کردند که انقلاب آينده اروپا خواهد بود و گفتمان انقلابي تبديل به مجادله اي در بين متفکران اروپايي که در مکتب انديشه فلاسفه کار مي کردند شده بود. اما بخش اصلي اروپائيان انقلاب را نپذيرفتند و با سختيهاي لويي شانزدهم و خانواده اش همدلي مي کردند. مشهورترين اثر نظري ضدانقلابي، نظراتي در باب انقلاب فرانسه بود که بوسيله ادموند بورک در سال 1790 نوشته شد. او در اين کتاب اعلام مي کند که انسانها موجودات انتزاعي نيستند بلکه محصول سنت و تاريخ مي باشند. به اين ترتيب نمي توان قرنها تاريخ را بيرون انداخت و دولت را از نو و براساس اصولي انتزاعي از قبيل حقوق ساخت. عدم توجه به تاريخ از نظر بورک منجر به از هم پاشيدن جامعه فرانسه مي شد. با اين حال تا سال 1792 اين احساسات ضدانقلابي تنها در حد احساسات باقي ماندند

به زودي روشن شد که انقلاب فرانسه تهديد بزرگي براي ساير دولتهاي اروپايي است. اين تهديد وجود داشت که انقلاب به خودي خود به دولتهاي همجوار گسترش يابد و فرانسويها نيز به طور فعالي در اين جهت عمل مي کردند. قدرتهاي اروپايي همچنين درباره ايجاد يک دولت جمهوري خواه در همسايگي خود نگران بودند، دولتي بسيار قدرتمند که در جهت صادر کردن اين سيستم سياسي جديد به سرزمينهاي اطراف پيگير بود. علاوه بر اين برخي خاندانهاي سلطنتي با بوربونها و ماري آنتوانت ارتباط فاميلي داشتند. به خصوص لئوپولد دوم از اتريش تصميمي جدي براي حفظ خواهر خود، ماري آنتوانت و شوهرش در قدرت داشت

در بيست و هفتم اوت 1791 اتريش و پروس اعلاميه پيلنيتز را منتشر کردند. اين اعلاميه از تصميم اين دو کشور براي بازگرداندن پادشاهي در فرانسه خبر مي داد و برعليه اين کشور اعلام جنگ مي نمود. تا سال 1792 بريتانيا نيز به جنگ پيوست. اين اتحاد ضدانقلابي انقلاب را به اشتعال در آورد و در نتيجه يک مرحله ترسناک جديد و تندروتر در انقلاب آغاز نمود

اين نوشته ترجمه اي از اين متن است

هیچ نظری موجود نیست: