و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۵

سفرهای اکتشافی اروپائیان؛ آسیا

اروپائيان تنها گروهي که به دنبال اکتشاف بود نبودند. در سال 1405 چينيها مجموعه اي از سفرها را در اقيانوس هند به انجام رساندند که به رهبري چنگ هو، يک درباري قدرتمند سلسله مينگ انجام مي شدند. انگيزه اکتشاف به طرز تعجب بر انگيزي مشابه اروپائيان بود: علاقه به احياي تجارت (سود) به شکل گرفتن خراج از پادشاهيهاي جنوب شرقي آسيا، تقويت ادعاي قدرت جهاني بودن (شبيه گسترش مسيحيت به عنوان دين جهاني)، و علاقه به دانستن. هر يک از اين لشکرکشيها شامل ده ها هزار مرد و بيش از صد جانک بزرگ مي شد. آنها از جزاير مالديو، کلکته، هرمز و امتداد شرقي ساحل آفريقا ديدن کردند. آنان با ناوگانهاي دزدان دريايي در نزديکي سوماترا جنگيدند، حاکمي جديد در کلکته منصوب کردند و شاه سيلان را شکست دادند. آنان با تعداد زيادي اشياي قابل توجه بازگشتند که از جمله شامل يک زرافه از آفريقا بود که به زودي تبديل به نشانه سلسله مينگ شد. آخرين لشکرکشي در سال 1431 ماجراجويي به نام هونگ پو را با گروهي از بازرگانان مسلمان به مکه فرستاد که با بار بسيار ارزشمندتري براي امپراطور بازگشت. نيم قرن بعد کشتيهاي پرتغالي به همان منطقه از سمت جنوب نزديک شدند. تا آن زمان برنامه توسعه مينگ محو شده بود و اروپائيان بايستي منتظر مي شدند تا با اولين کشتيهاي چيني در مالاکا و کانتون ملاقات کنند

نيم قرن بين 1500 تا 1550 شاهد استقرار کنترل پرتغاليها بر مسيرهاي دريايي اقيانوس آرام، دسترسي آنها به منابع تجارت ادويه شرقي و برقراري رابطه شان با چين و ژاپن بود. مرداني که در اين دستاوردها پيشتاز بودند با تمدنهاي بزرگ و پرسابقه متعددي در تماس قرار گرفتند که از بسياري جهات به اندازه تمدن خودشان توسعه يافته بود بلکه حتي مي توان ادعا کرد از آن توسعه يافته تر بودند. هدف اکتشاف پرتغاليها به دست آوردن کنترل مجموعه تجاري بود که کشورهاي جنوب آسيا از چين تا درياي سرخ را با يکديگر و تا حدودي با جنوب اروپا پيوند مي داد. پرتغال از طريق کشف مسير عملي دريايي به اقيانوس هند از طريق چرخيدن دور قاره آفريقا و با ايجاد يک پايگاه عملياتي متعلق به خود در ساحل مالابار به اين هدف رسيد. پرتغاليها سپس نفوذ خود را در سراسر منطقه با سرعت قابل توجهي گسترش دادند. غلبه پرتغاليها در تجارت ادامه يافت تا اين که رقيبانش از اروپاي غربي در نهايت آن را در اواخر قرن شانزدهم به چالش کشيدند. نوشته هاي بعدي بازگشايي مسير دريايي به هند بوسيله واسکو داگاما، نبرد براي تجارت بوسيله پيشتازان اوليه پرتغالي و تماسهاي اوليه بين فرهنگهاي اروپا، چين و ژاپن را توضيح مي دهند

اين نوشته ترجمه اي از اين متن است

هیچ نظری موجود نیست: