و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

جمعه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۴

سرآغاز صنعت کاغذسازی

کاغذ اصالتاً بوسيله مسلمانان از چين آورده شد
پس از نبرد تالاس (751) که بين چينيها و مسلمانان در گرفت، اسيران چيني رموز ساخت کاغذ را براي مسلمانان اقشا کردند. مسلمانان کاغذسازي را از يک هنر تبديل به صنعتي عظيم کردند. مسلمانان به جاي استفاده از ساقه توت که چينيها از آن استفاده مي کردند از کتان استفاده کردند. پاره هاي کتان تکه تکه مي شدند، با آب اشباع شده و تحت تخمير قرار مي گرفتند. سپس ماده جوش آمده از بقاياي قليايي و بسياري آلودگيها پاک شده و پس از آن پاره ها براي تبديل شدن به خمير بوسيله پتک کوبيده مي شدند. اين روش ارتقا يافته به جاي روش خيساندن که بوسيله چينيها انجام مي شد ابداع شد

آسيابهاي کاغذ متعددي در بغداد ساخته شدند و از آنجا صنعت کاغذ به بخشهاي گوناگون دنيا گسترش يافت. آسيابهاي کاغذي که در دمشق ساخته شدند منابع عمده اي براي تأمين نياز اروپا بودند که با افزايش سطح توليد، کاغذ ارزانتر و در دسترستر شده و کيفيت بهتري پيدا کرد. آسيابهاي کاغذ که اولين بار در عراق سوريه و فلسطين بالنده شدند راه خود را به سوي غرب باز کردند. آفريقا ساخت اولين آسياب کاغذ خود را در مصر در حدود سال 850 جشن گرفت. يک آسياب کاغذ در مراکش ساخته شد و البته از آنجا آسيابهاي کاغذ در سال 950 به اسپانيا رسيدند. مرکز ساخت کاغذ زاتيبا بود. از اسپانيا و سيسيلي ساخت کاغذ در اسپانيا و ايتاليا به دنياي مسيحي معرفي شد. اولين منبع نوشتاري درباره کاغذ در غرب مسيحي احتمالاً اثري به نام "هنر نقاش" از تئوفيلوس پرسبيترز در نيمه اول قرن دوازدهم باشد. اولين آسياب کاغذ در 1293 در بولونا ساخته شد. اولين بار در سال 1309 کاغذ در انگليس مورد استفاده قرار گرفت و سپس آلمان در مراحل پاياني قرن چهاردهم به ديگران ملحق شد. تا اواخر قرون ميانه مهمترين مراکز ساخت کاغذ در شمال ايتاليا قرار داشتند

البته کاغذ امروزه کاملاً عادي به نظر مي رسد اما استفاده از آن در تمدن امروزي اهميتي بنيادي داشته است. پدرسن درباره ساختن کاغذ به عنوان يک ماده جديد و توليد آن در مقياسهاي بزرگ و ابداع روشهاي جديد براي ساختن آن از سوي مسلمانان، چنين مي گويد: آنان با به انجام رساندن اين کار، شاهکاري با اهميت اساسي نه تنها در تاريخ کتاب اسلامي بلکه در تمام دنياي کتابها صورت داده اند. تأثير قاطع و سنگين ساختن کاغذ بوسيله مسلمانان مشخصاً و مستقيماً انقلابي بوجود آورد که راه را براي اختراع صنعت چاپ باز کرد
این نوسته ترجمه ای از این متن است

هیچ نظری موجود نیست: